Εικόνες από 16 Ιουλίου 2013 Συλλαλητήριο ΓΕΣΕΕ ΑΔΕΔΥ έξω από την βουλή.

Images from 16th July ADEDY GESSE Demonstration Athens outside parliament.

Print

1st Athens Walk  Photo albums

2nd Athens Walk  Photo albums